Pågåande mann med truleg falsk innsamling til Ukraina