Har asfaltert 1.800 meter av vegen til Hoven

foto