Straumstøtta til bøndene er klar

foto
Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) foreslår at bønder og veksthusnæring skal få ei straumpakke tilsvarande støtta som hushalda får Foto: Roger Oldeide