Feil og manglar på over halvparten av kontrollerte tungbilar

foto