Har brukt fire mill. på å sikre turistar mot steinsprang