Går sakte framover for gangvegane i Loen og Olden

foto