No har dei rekna på det – så mykje trengst det til flaumsikring