Kristoffer har alltid hatt ein tanke om å vende nasen heimover – no skjer det