Ein av tre barn og unge et nesten ikkje fisk

foto