Vil gjere det enklare å byggje i utsette område

foto