Kjøllesdal om korona, kommunedirektør og Thomas Wassberg

foto