Nye korona-tiltak på sjukehusa i samband med mutert virus

foto