Usikre tal viser koronaeffekt for jordbruket

foto