- Ei fantastisk oppleving!

foto
Frå 1900: Norges første statsgeolog, John (Johan) Bernhard Rekstad, byrja med måling av brefrontar på slutten av 1800-talet og sette opp totalt 15 merke som viste brefrontane. Berre fire slike merke har vore funne att, før Atle Nesje fann den merka steinen som viste brefronten ved Briksdalsbreen sist veke. - Ei fantastisk oppleving å få gjere eit slikt funn, seier professoren. Foto: Gunnhild Sindre