Ordførar Sven Flo brukar ordet mellomfornøgd når Fjordingen spør om kor tilfreds han er med Stryn sin vekst i statlege overføringar på 12,6 millionar kroner (3,2) prosent.

- Eg er litt overraska over at vi får 8,5 millionar mindre enn i fjor så lenge vi har stabilt folketal, eit velfungerande næringsliv og god kommunal drift. Her er ein del forhold som vi må sjå nærare på, seier Sven Flo.