Til morgondagens møte i Utval for utvikling ligg det føre administrativ tilråding om at Hornindal kommune framskundar planane om etablering av offentleg toalett i Grodås sentrum.

Dersom politikarane fylgjer tilrådinga, vil det bli gjeve grønt lys for investering til 250.000 kroner +moms til ombygging av venterommet i "Fiskebutikken", der det kan bli to toalett - samt at deler av arealet kan nyttast til venterom, heiter det i saksutgreiinga.