Då Caroline (14) høyrde om dette prosjektet ville ho at resten av klassen skulle få høyre om det og