Ønskjer at mest muleg av tømmeret blir foredla lokalt