- Håpar vi saman klarer å sende litt varme til Ukraina