Regjeringa etablerer nytt nasjonalt smittesporingsteam