Lurt å ha opplæring - skal lite til før det går gale

foto