– Eg har stortrivast sidan første dag eg kom hit

foto
Mona-Jill Knapp Forssén Haugen frå Sverige har funne lukka i Olden og Oldedalen. Foto: gunnhild sindre