Støtte til hurtigladar for båt og restaurering av gamle bygg