Korleis sikre omsyn til natur og klima i vedtak om bruk av areal?