Foreslår kutt på 80.000 kroner årleg til Grobygget