Millionar til kunst- og kulturutvikling i korona-kjølvatnet

foto