Meiner dei kritiske røystene bør rettast mot sentrale styresmakter