Jack Stillwater: Leverte så publikum ikkje ville gje slepp

foto