– Ingen annan næring får så mykje frå kommunen som turistnæringa