Politiet i Nordfjord la ut ei julehelsing til alle på Facebook.

«Julestemninga kjem snikande att, i år som i fjor. Folk gler seg til selskap, gåver og sprø svor.

Mange er heldige og har heilt fri. Medan andre har vakt til kvar ei tid.

Politiet er på jobb heile døgnet, også i år. Klare for å rykke ut til problem som oppstår.

Ring oss om du treng hjelp, med stort eller smått. At du varslar oss når du treng det, tenker vi er flott.

Vi repeterer nummera våre, i tradisjonens tro: for tips er det 02800, og ved naud er det 112.

Ha ei fantastisk julehøgtid og ta vare på kvarandre, riktig god jul!»