Oldedalen har vore isolert heile helga etter at Fv. 5724 vart stengd grunna fare for skred fredag kveld. Det har også gått skred over vegen ved Gytri.

– Det er geolog på staden no og gjer vurderingar. Vi reknar med å kunne oppdatere vegmeldingane kl. 12, opplyser Statens vegvesen til Fjordingen måndag føremiddag.

Det same gjeld Fv. 5723 mellom Hogrenning og Bødal i Lodalen. Også her skal det gjerast ei ny vurdering måndag kl. 12.00, opplyser vegvesenet.

Søndag sette Olden Raude Kross og Olden brannvesen båt i beredskap om det skulle bli akutt behov for bistand blant dei som er isolert.

Sjå oppdatert informasjon om situasjonen på vegane på vegvesen.no/trafikk.