Fylkeskommunen tek over fylkesvegar i Nordfjord

foto