– Viktig å spele på lag med næringslivet og våge å utfordre gråsonene