Fredag stig farevarselet frå gult til oransje (betydeleg fare for snøskred) i Indre Fjordane, det melder Varsom.

Ved faregrad tre krev ferdsel i skredterreng krev solid kunnskap og erfaring i ruteval. Generelt vert det anbefalt å unngå skredterreng (30 gradar eller brattare)

Det er venta store nedbørsmengder i helga og farevarselet er venta å stige.