Meiner nasjonale omsyn blir råka i ny reguleringsplan