Vil ekspropriere 3000 m² av denne garden for å etablere vassleidning