85 år sidan raset som la Bødal og Nesdal aude

foto
Særleg Nesdal og Bødal vart hardt råka av raset frå Ramnefjell 13. september 1936. Totalt 74 menneske omkom i Lodalen og i Bødal var så og seie alt av hus, løer og andre bygningar knust til pinneved. Her eit foto teke kort tid etter raset der oppryddingsarbeidet så smått er i gang. I bakgrunnen Ramnefjell. Foto: Ukjend