Fleire fekk lov til å byggje i strandsona i fjor

foto