Hornindal Historielag ber kommunen sørge for betre skilting av Europas djupaste innsjø.

- I historielaget har det i fleire år kome fram ynskje om å setje meir fokus på Hornindalsvatnet, på ein meir synleg måte enn eit lite skiltmed 514 m. Vi kjem med forslag om ei informasjonstavle av ein viss storleik ved vatnet. Tavla må innehalde historiske fakta om vatnet som ferdselsåre opp gjennom tidene, om grendene langs vatnet, om fiske og bilete som fortel om Hornindalsvatnet sin verdi både i fortid og notid, skriv historielaget i innspel til reguleringsplan for Grodås sentrum.