15 av 17 listetoppar i Vestland kjem frå Hordaland