Utgjer 70 prosent av mjølkeprodusentane i fylket

foto