Har påvist seks kvikkleiresoner i Stryn kommune

foto