Tenden overtek serverings- og skjenkeløyve på Hydlastova

foto