Barneombod Inga Bejer Engh seier til NRK at ho ikkje berre vil støtte at mobilen må ut av klasserommet.

– Det er viktig at vi ikkje går heilt over frå éi grøft til ei anna når det gjeld mobilbruk. Mobilen er ein del av kvardagen til barn og unge, og vi må sørgje for at elevane får god digital kompetanse, seier Engh til kanalen.

Engh peikar på at det er viktig å lytte til kva elevane sjølv seier, og at ein må gi elevane høgare grad av påverknadskraft jo eldre dei er.

Tilrådinga frå Utdanningsdirektoratet gjeld frå og med i dag. Her blir det tilrådd mobilfrie skuletimar og friminutt på heile grunnskulen. Det gjeld også i skuletimane på dei vidaregåande skulane.

Tilrådinga har møtt blanda reaksjonar.

(©NPK)