Truleg siste sjanse til å meine noko om sentrumsplanen

foto