Vendanor får halde fram produksjonen av spylarvæskeautomatar