Koronaen gjorde avgjerda om å slutte enklare

foto