- Det var så ulike syn på ting at vi valte å konkludere slik vi gjorde