Dorthea Solheim, Fjølestaen Sunita og Haukfell utgjer «Team Solheim»