OL-vinnar Pernilla stortrivst på sommarskisenteret